Trivselslere: 2 for 1.

Alle trivselsledere kan ta med 1 venn og dere betaler kun 1 for person. Kort må medbringes. 

Skoler og barnehager.

Grupper i regi av skole og barnehager har nå rabatterte priser på besøk i vår åpningstid, tilbudet gjelder frem til skolens sommerferie.

Pris for voksne kr: 100,-

Pris for barn kr: 50,-