Perlefirfirsle

Perlefirfirsle

Perlefirfirsler er noen aktive og artige krabater. De er generelt sett ikke en øgle som håndteres mye. 

De spiserlevende insekter, bær og løvetannblomster. 

Vi har 4 perlefirfirsler hos oss.